Archive for juli, 2017

Humanistisk Ungdom

måndag, juli 31st, 2017

Humanistisk Ungdom er en landsdekkende water bottle holder for belt, norsk ungdomsorganisasjon for ungdom med et sekulærhumanistisk livssyn, og regnes til den norske humanetiske bevegelsen. Organisasjonen ble opprettet etter initiativ fra Human-Etisk Forbund, men er formelt uavhengig av moderorganisasjonen. Medlemskap er åpent for ungdom mellom 15 og 25 år. I tråd med sitt formål ønsker organisasjonen å bevisstgjøre all ungdom om den enkeltes livssyn, og å bidra til at de ungdommer som er humanister mer aktivt kan praktisere sitt livssyn i dagliglivet.

Organisasjonen ble stiftet den 16. august 2007, som en bevisst satsing fra livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund for å skape et tilbud til unge humanister. Organisasjonen har kontor i Brugata 19 glass water bottle for table, i forbindelse med Human-Etisk Forbunds hovedkontor.

Humanistisk Ungdom har (per oktober 2017) 16 lokallag.

Leder fra 2017 er Kristoffer Stokkeland

Humanistisk Ungdom har ofte aksjoner i forbindelse med sine nasjonale seminarer. Disse aksjonene har tidligere inkludert kritikk mot det nye KRLE-faget fordi den faglige forandringen ifølge organisasjonen var for liten fra KRL, samt avdøpningsaksjon som kritikk av Den norske kirkes medlemslister, Nestekjærlighets-aksjonen mot inhuman asylpolitikk, og medlemsrekruttering. De hadde også en større aksjon i desember 2008 som kritiserte praksisen med skolegudstjeneste. Dette var deres største aksjon hittil, og ble presentert i de fleste større norske medier. Aksjonen gikk under slagordet «Don’t preach in my school, and I won’t think in your church!», en lett modifisert utgave av den amerikanske ateist-bevegelsens slagord: pray i det amerikanske er byttet ut med preach. I 2010 lanserte de en ny aksjon om praksisen med skolegudstjenester, titulert «Skole for alle – uansett tro eller tvil». En brosjyre ble utarbeidet i forbindelse med kampanjen, og denne ble sendt til landets ungdomsskoler i november 2011.

Våren 2016 startet Humanistisk ungdom kampanjen «Mer en sex» som var en kampanje for en bedre seksualundervisning i Norge. Kampanjen gikk ut på at organisasjonen ønsket en seksualundervisning med mer fokus på kjønnsidentitet, variasjon innen seksualiteter og grensesetting. Samtidig jobbet kampanjen mot gamle kjønnsroller og dårlige normer.

Utadvendt gikk kampanjen mye på delebilder via , leserinnlegg og kampanjen ble avsluttet med en demonstrasjon foran stortinget, hvor det ble avholdt en ny form for seksualundervisning.

Vinter/vår 2017 startet Humanistisk Ungdom en kampanje innen kritisk tenkning. Denne var todelt med en utadvent del og en intern del med fokus på konfirmanter.

Den utadvente delen var hovedsakelig en avstemming rundt offentlige personer og aktører paba free water bottles, prisen het Tenkekassa. Prisen går til den kandidaten som har misbrukt sin offentlige posisjon til å spre påstander som ikke baserer seg på fakta Avstemmingen foregikk på Tenkekassa.no.

De nominerte var:

Vinner av Tenkekassen var Carl I. Hagen

Den innadvente delen baserte seg på Human-Etisk Forbunds konfirmasjonsundervisning og gikk på at Humanistisk Ungdom sendte kursholdere til konfirmasjonsundervisningen for og snakke om kritisk tenkning.[trenger referanse]

Amelia Heinle

måndag, juli 31st, 2017

Amelia Heinle Luckinbill (née Amelia March Heinle, formerly Weatherly; born March 17, 1973) is an American actress best known for her roles in American soap operas.

Amelia March Heinle was born in Phoenix, Arizona and has four younger siblings. She grew up in Arizona and moved to New Jersey with her family when she was 15 years old.

From 1993 to 1995 she played the role of Stephanie ”Steffi” Brewster on the soap opera Loving. She also played the character for two months in that show’s short-lived spin off The City from November 1995 until January 1996. In 1994 she was nominated for a Soap Opera Digest Award for ”Outstanding Female Newcomer”.

Through the 1990s she appeared in many made for TV movies, as well as a role in the 1999 Steven Soderbergh film, The Limey, as Peter Fonda’s girlfriend. She appeared in the music video for ”I Will Buy You a New Life” by Everclear.

In 2001 she returned to the world of daytime television, this time in the role of Mia Saunders on All My Children, the heretofore unknown half-sister of Liza Colby (Marcy Walker). Although she started as a front-burner character, her romantic pairing with Jake Martin (J tenderise beef. Eddie Peck) didn’t work out because of the actor’s exit from the show, and so Mia was limited to being a background character. In 2004 stainless steel water bottle price, Heinle opted not to renew her contract with All My Children and left the show.

On March 21, 2005, Heinle joined the cast of the CBS soap opera The Young and the Restless, as Victoria Newman, replacing the popular Heather Tom in the role. She won a Daytime Emmy Award for Outstanding Supporting Actress in a Drama Series in 2014 and again in 2015 for the role.

In April 2009 Heinle appeared in season 4, episode 20, of Ghost Whisperer, entitled ”Stage Fright”, with husband Thad Luckinbill and fellow daytime drama actress Lesli Kay.

In February 1995, she married her Loving co-star and on-screen love interest, Michael Weatherly, who played the role of ”Cooper Alden”. In January 10, 1996, Heinle gave birth to her first child, a son. She and Weatherly divorced in 1997.

In March 2007 she married her Young and the Restless co-star, Thad Luckinbill, who portrayed her onscreen ex-husband, J.T. Hellstrom, until 2010. The couple welcomed their first child together, a son, on November 2, 2007. They welcomed their second child, a daughter, on December 17, 2009. On March 1, 2017, Luckinbill filed for divorce from Heinle, citing ”irreconcilable differences”.

Sally Long

måndag, juli 31st, 2017

Sally Long (December 5, 1901 – August 12, 1987) was a dancer and motion picture actress from Kansas City, Missouri. She graduated from Eden Hall in Philadelphia, Pennsylvania in 1921.

Florenz Ziegfeld insured Long for $100,000 against the possibility of her falling in love or marrying when she danced for his Ziegfeld Follies in the early 1920s. After performing with the Follies, Long appeared in the New York City comedy production of Scandals. Her rising popularity secured her a role in the cast of Kid Boots. Composer Milton Ager said Long was his inspiration for the song, I Wonder What’s Become of Sally.

Long’s first film experience came when Jesse Lasky secured fourteen of the prettiest women for parts in his The Dressmaker from Paris (1925) thermos hydration bottle with straw. Produced by Famous Players, Long’s character was noticed on the screen by filmmaker D.W. Griffith. Soon she appeared in a motion picture with Leatrice Joy.

Rudolph Valentino picked Long to play the leading feminine role in The Hooded Falcon. However her contract with Valentino expired before the film was made. Valentino changed his mind about the movie he wished to make. He decided to do a motion picture which called for a blond feminine lead.

Long opted to sign with A. H. Sebastian, Hollywood producer and executive head of Sebastian-Belasco Productions. Her first part with Sebastian was in Fifth Avenue (1926), playing a Greenwich Village girl. She next starred with Buck Jones in a Pathe Pictures production of the comedy, The Fighting Buckaroo (1926).

She was selected as one of the WAMPAS Baby Stars of 1926 along with Joan Crawford football uniform creator, Fay Wray, Mary Brian, Joyce Compton, and eight others. In 1927 she appeared in the serial King of the Jungle with Elmo Lincoln. Long’s final screen appearances came in Cock o’ the Walk (1930) and Traffic Tangle (1930). She studied voice beginning in 1932 with director Mitchell Leisen.

Long married Leo Bovette Tuey in Kansas City in 1916, when she was fifteen years old. The couple had two children. Long divorced Tuey in December 1926. Long explained that she kept her marriage to Tuey a secret because it might have inhibited her career advancement.

She resided for a time with her mother in a large Spanish home at 628 Rodeo Drive in Beverly Hills, California. In August 1926 she moved to a cozier home in the Mexican Village a few blocks away, at 251 Crescent Drive.

Sally Long died in Newport Beach, California in 1987, aged 85.

Osvald Rosendahl Langballe

måndag, juli 31st, 2017

Osvald Viggo Rosendahl Langballe (23. maj 1859 i København – 13. juli 1930 i København) var en dansk arkitekt, der opførte bygninger i en nationalromantisk stil med stor forkærlighed for detaljen og det gode håndværk.

Han var søn af snedkermester Christian Rosendahl Langballe og Karen Charlotte f football practice jerseys. Lindemann, blev tømrerlærling og dimitteredes fra Teknisk Skole og Henrik Hagemanns tegnestue. Langballe blev optaget på Kunstakademiet i januar 1876 og tog afgang december 1882.

Langballe var i England 1878, Tyskland 1879, Sverige 1880 og Belgien 1881 best hydration belt running. Han modtog Akademiets rejsestipendium 1889, og hans rejser 1889-92 gik til Tyskland, Østrig, Frankrig og Italien (Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom).

Han vandt den lille guldmedalje 1887 og var medhjælper hos Ferdinand Meldahl ved opførelsen af Marmorkirken 1879-81 reusable stainless steel water bottles, konduktør hos Ludvig Fenger ved opførelsen af Hillerød Amtssygehus 1883-84 og hos Vilhelm Dahlerup ved opførelsen af Glyptoteket 1892-1900 og Glyptotekets vinterhave 1905-06. 1907 blev han rådgivende arkitekt for Glyptoteket efter Dahlerups død.

Langballe var ansat ved Stadsarkitektens kontor i Københavns Kommune 1900-02 og var vurderingsmand i Østerbro Skyldkreds’ 1. Vurderingsdistrikt 1915-24.

Han blev gift 14. december 1889 i København med Augusta Vilhelmine Frederik­sen (18. september 1862 i København – 6. april 1948), datter af færgebestyrer Carl Frederik Frederiksen og Johanne Henriette f how to use meat tenderizer. Stybe. Han er begravet på Solbjerg Kirkegård.

(alle i København)

Saint-Donat (La Mitis)

måndag, juli 31st, 2017

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Géolocalisation sur la carte : Bas-Saint-Laurent

Géolocalisation sur la carte : Québec

Géolocalisation sur la carte : Québec

Saint-Donat, aussi appelée Saint-Donat-de-Rimouski, est une municipalité de paroisse de la province de Québec, au Canada sport bottle water, située dans la municipalité régionale de comté de La Mitis, au Bas-Saint-Laurent.

Entourée des municipalités de Saint-Gabriel, Saint-Angèle, Saint-Joseph-de-Lepage, Mont-Joli, Sainte-Luce et Saint-Anaclet, la municipalité est située à 15 km de Mont-Joli et à 22 km de Rimouski. Elle est nommée en souvenir de l’abbé Gabriel Nadeau (1808-1869).

Le village de Saint-Donat, situé au pied du versant nord du Mont-Comi, est caractérisé par trois composantes, à savoir :

Les terres de la municipalité ont une superficie de 95.68 km².

 Québec : Saint-Donat fait partie de la circonscription provinciale de Matane-Matapédia. Cette circonscription est actuellement représentée par Pascal Bérubé, député du Parti québécois.

 Canada&nbsp pink water bottle;: Saint-Donat fait partie de la circonscription fédérale de Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia. Elle est représentée par Jean-François-Fortin, député du Bloc québécois.

Psychologie individuelle

måndag, juli 31st, 2017

Si vous disposez d’ouvrages ou d’articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l’article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (, comment ajouter mes sources ?).

La psychologie individuelle est un ensemble de théories psychologiques élaborées par le médecin autrichien Alfred Adler. Discipline spéculative, psychologie des profondeurs, qu’on peut situer aux côtés de la psychologie analytique de Carl G. Jung, elle est issue de manière dissidente de la psychanalyse de Sigmund Freud qui rejettera les théories d’Adler.

Adler voit dans le sentiment social un phénomène ayant des racines biologiques qui se développe à la naissance dans la relation mère-enfant pour s’étendre ensuite aux autres membres de la famille et à la société. Il ne s’agit donc pas d’une socialisation de la libido. Certains éthologues reprendront cette théorie.

La « psychologie individuelle » de Alfred Adler déplace le principe explicatif des comportements de la « libido » des pulsions sexuelles à la « compensation » des sentiments d’infériorité. « Être homme, c’est se sentir inférieur » écrit Adler. Le principal problème pour l’homme est de liquider son sentiment d’infériorité. Dans ses premiers travaux, il utilisait, en exemples, le complexe de Napoléon pour illustrer sa théorie. Des sociologues ont proposé l’existence de ce complexe d’infériorité à un niveau plus large des réalisations culturelles smartphone waterproof pouch, économiques et politiques. Adler s’intéressa tôt à la psychologie des désordres physiques et rencontra Sigmund Freud en 1899 avec qui il forma la « Société psychanalytique de Vienne » dont il fut président… Il était influencé par les idées de Hans Vaihinger sur les conduites orientées vers un but et développa une « théorie organique de l’infériorité et de la surcompensation ». La divergence avec Freud sur la primauté de la libido et de la notion de refoulement survint en 1911 au « Congrès de psychanalyse » à Weimar et se forma la « Société de psychologie individuelle » en 1912. Adler pense que la théorie du refoulement doit être remplacée par le concept des « tendances défensives du moi » d’un état névrotique dérivé des sentiments d’infériorité et de la surcompensation de la « protestation virile » dans une Vienne catholique romaine phallocrate et antisémite.

La psychologie individuelle est née de cette fracture de la « Société psychanalytique de Vienne » et l’émergence de la « Société de psychologie individuelle ». Depuis lors, aux côtés de la psychanalyse freudienne, coexistera la « psychologie individuelle » de Alfred Adler, que son créateur propagera jusqu’à sa mort, en 1937, par une activité intense, partageant son temps entre ses consultations, des cours et des conférences en Europe et aux États-Unis, des articles et d’importants ouvrages (« Guérir et éduquer », « Manuel de psychologie individuelle », « La connaissance de l’homme », « Le tempérament nerveux »). Alors que Freud était comme hypnotisé au début par sa découverte du rôle joué par la sexualité dans l’étiologie des névroses, Adler insista d’emblée sur les « instincts » dominateurs du « moi » et sur les innombrables rivalités qui en découlent.

Contrairement à Freud, Adler était persuadé que la personnalité humaine implique une certaine finalité ou « téléologie », que son comportement, au sens le plus large du terme, théorique et pratique, est toujours fonction d’un but orienté dès l’enfance. Il appelle « plan de vie » cette orientation fondamentale, bien antérieure au fameux « projet fondamental » de Jean-Paul Sartre. Pour Adler, toutes les « valeurs » sont nées des besoins de la vie sociale et la grande affaire est, à ses yeux, le développement d’un sentiment communautaire, capable d’harmoniser les exigences individuelles et celles de la société. Nietzschéen, il admet que la vie soit une lutte. L’individu doit s’imposer de quelque manière, chercher à dominer d’une certaine façon. L’échec de cette tendance dominatrice congénitale engendre ce qui apparaît comme le leitmotiv de la psychologie individuelle le « sentiment d’infériorité », auquel le nom d’Adler restera lié comme à celui de Jung l’inconscient collectif. Chez l’enfant, qui doit se dépasser sans cesse à un rythme accéléré, cette tendance dominatrice est particulièrement forte. Mais, comme la contrainte de son entourage l’oblige à réprimer ses désirs, un violent conflit des premières années est inévitable. Adler considère donc que le sentiment d’infériorité est « naturel » chez l’enfant dont la faiblesse est réelle par rapport aux adultes, mais qu’il doit disparaître avec le développement de la personnalité et il disparaîtra si le besoin d’auto-affirmation dans ce développement est satisfait d’une manière positive, c’est-à-dire socialement ou culturellement valable. À défaut, le sentiment d’infériorité se cristallise et devient un « complexe ». Pour Adler, toute infériorité a pour corollaire automatique la recherche d’une compensation, au niveau déjà de la vie physiologique. La « compensation » apparaît ainsi chez lui une notion clé, au même titre que celle du « refoulement » chez Freud.

Lorsqu’un individu naît avec une infériorité organique constitutionnelle physique ou une infériorité conventionnelle sociale par attribution des significations et des valeurs, toute une série de processus inconscients se déclenchent, à la fois physiologiques et psychiques, pour rétablir un certain équilibre à engendrer un développement qui compense d’une manière quelconque cette infériorité. La « libido » freudienne, dans cette perspective, apparaît comme subordonnée à un « instinct » de domination. Le personnage de Don Juan, par exemple, s’expliquerait mieux par le rôle qu’y jouent la vanité et la volonté de puissance, plutôt que par l’érotisme comme tel. Adler pense d’ailleurs qu’il y ait des « Don Juan » féminins, dont le comportement trahit l’intention de dominer et d’humilier l’homme. Il a décrit sous le nom de « protestation virile » l’attitude de certaines femmes – « garçons manqués », « femmes phalliques », « viragos », « pétroleuses », ou « amazones », etc. – qui peut conduire aisément à la frigidité ou à l’homosexualité. Il croit que le besoin de dominer, trouvant aussi l’occasion de s’exercer sous le couvert de la compassion et du dévouement, pousse des femmes à aimer un être faible ou infirme. Il pense aussi que l’infériorité ressentie à cette époque de la vie puisse jouer un grand rôle dans les névroses si fréquentes à l’âge critique.

Étant donné le rôle quasiment exclusif attribué par Adler à la visée compensatoire, il n’est pas étonnant que son interprétation des rêves diffère en tous points de celle de Freud. Il ne lui importe nullement de chercher en eux les traces d’un traumatisme initial, étant persuadé que tous les souvenirs oniriques sont évoqués par rapport à une projection vers un avenir proche ou lointain. Le rêve a pour sens, affirme-t-il, de préparer par des tâtonnements une voie à la supériorité désirée par le dormeur et de créer en lui un certain état affectif, une sorte d’entraînement inconscient propre à lui faciliter la confrontation avec certaines difficultés rencontrées par son besoin particulier d’affirmation. La fixation d’un sentiment d’infériorité peut avoir des conséquences très diverses. Outre le cas d’une infériorité réelle, organique ou fonctionnelle, très souvent héréditaire, accidentelle ou congénitale ou encore simplement conventionnelle (l’anomalie de l’enfant roux, par exemple, ou porteur de lunettes ou encore n’importe quelle différence avec les « autres »). Elle peut avoir pour origine une éducation maladroite (parents tyranniques ou trop vaniteux, qui comparent sans cesse leurs enfants avec d’autres plus doués) ou une situation sociale frustrante (enfants de prolétaires notamment, dont le développement se heurte à des obstacles matériels, sociaux et psychologiques). Il y a une situation particulièrement grave lorsqu’il s’agit d’orphelins abandonnés ou élevés par l’Assistance publique. Des circonstances particulières peuvent également jouer un rôle déterminant: l’introduction dans le cercle familial d’un nouveau venu, le plus souvent un petit frère ou une petite sœur, qui capte un intérêt dont l’enfant bénéficiait seul jusqu’alors. Inversement, un cadet pourra se sentir écrasé par ses frères ou sœurs plus âgés.

Un tel inventaire pourrait être considérablement allongé. Il suffit de comprendre, en l’occurrence, que ces diverses causes comptent moins pour Adler que leurs conséquences qui entraînent la formation d’un certain « plan de vie ». Conséquences elles-mêmes nombreuses et variables, encore qu’elles puissent être ramenées à un dénominateur commun dont Adler a observé justement le caractère d’ambiguïté paradoxale. Car elles peuvent se manifester alternativement, parfois chez un même individu ou un même groupe humain, par une timidité paralysante et une résignation excessive, ou par de la forfanterie et du bluff. C’est la surcompensation qui conduit à l’oscillation entre « auto-misérabilisme&nbsp glass portable water bottle;» et « auto-glorification », comme le zigzag d’un dérapage en automobile sur une route glissante à droite corrigé ou compensé par un grand coup de volant à gauche et ainsi de suite.

Si tout être humain, selon Adler, pense et agit en fonction d’une finalité qui lui est propre, le névrosé est, à ses yeux, celui qui mobilise exagérément ses forces psychiques pour réagir à un sentiment d’infériorité et cela dans un sens orienté, le plus souvent, vers un but fictif de puissance et de supériorité. Si son irrationalisme lui fait admettre que toute volonté constitue un effort de compensation au service des « instincts » de domination du « moi », il considère que le besoin de compenser un sentiment d’infériorité est, chez les nerveux, à la racine même de la volonté et de la pensée. Adler voit dans l’extrême susceptibilité le signe révélateur d’un sentiment d’infériorité, en ce qu’elle surgit chaque fois que la personne a le vague sentiment qu’on a mis le doigt sur le défaut de sa cuirasse. Dans le meilleur des cas, la compensation est positive, voire triomphante. C’est celui de l’individu qui, ayant affronté résolument son sentiment d’infériorité, l’a surmonté au point que le résultat est finalement supérieur à celui qu’il aurait obtenu si, mieux pourvu au départ, il s’était trop reposé sur un oreiller de paresse.

À cette sorte de surcompensation, considérée comme pleinement valable, Adler oppose d’autres plus fréquentes, mais malheureuses, négatives. Compensations dissimulatrices dans le cas de l’individu qui cherche toujours un alibi à ses dérobades devant des décisions susceptibles de blesser son amour-propre, qui prétexte son indolence naturelle, sa lassitude, ou se retranche derrière un « à quoi bon ? » d’esprit fort ou de celui qui se complaît dans un héroïsme verbal, bluffe les autres et lui-même, tombe dans la mythomanie ou qui recourt à la médisance pour diminuer les mérites des autres, pour les nier dans leur supériorité. On n’en finirait pas d’énoncer les diverses formes de compensation dissimulatrice visant à duper autrui et surtout soi-même, par une attitude ou par quelque prouesse compensatoire (excès de vitesse, bravades, paris stupides, beuveries d’étudiants, etc football jersey usa.). Il a été rappelé que le besoin de compenser, selon Adler, puisse fournir en dernier ressort la clé des rêves. Il leur attribue comme fonction de satisfaire fictivement un « instinct de puissance », ainsi qu’en témoigne la « mégalomanie », ce rêve éveillé, et observe que le délire somnambulique lui-même trahit ce besoin de domination (le fait de monter sur un toit). Les fugues d’enfants, dues selon Freud à la jalousie à l’égard du père, à l’hostilité éprouvée envers lui, manifestent – dans la perspective adlérienne – le besoin de sauver un « moi » menacé d’étouffement. Plus fréquemment, la fuite dans la volupté, avec le sentiment de puissance, d’échappement à soi qu’elle dispense, constitue un fantôme de compensation.

D’autres formes compensatoires (exploitatrices) comportent elles aussi des modalités diverses dont on ne saurait donner une liste exhaustive. C’est l’enfant qui continue à mouiller son lit, comme s’il préférait être plutôt puni que de vivre dans ce qu’il éprouve comme de l’indifférence. C’est le névrosé qui s’installe dans la maladie, comme s’il trouvait dans la tyrannie exercée sur son entourage une satisfaction dépassant la misère de son état. À la lumière de la médecine dite psychosomatique, aujourd’hui en plein essor, maintes idées adlériennes sont d’un grand intérêt, encore qu’elles paraissent trop radicales dans ce domaine, en admettant que tous les troubles sont l’expression symbolique d’une certaine visée « téléologique ». De toute façon, Adler a le mérite d’avoir élaboré, bien avant Freud, une théorie de la personnalité totale, d’avoir mis en valeur, en montrant l’existence d’une finalité névrotique, les forces du « moi » et leur besoin d’expansion. Les freudiens lui ont reproché une méconnaissance du rôle de l’inconscient, une distinction très insuffisante entre ses processus et ceux de la conscience. Une telle distinction apparaît, en effet, comme tout à fait secondaire chez Adler qui estime suffisante la constatation que le sentiment d’infériorité, lorsqu’il s’installe, puisse susciter un malaise intérieur poussant l’individu à s’engager dans un certain type de compensation. Adler a même demandé de remplacer le « refoulement », fondement de l’inconscient freudien par des « tendances défensives du moi ».

La vie même d’Adler constitue une illustration de sa théorie. Enfant chétif constitutionnel et juif conventionnel, il eut à exercer de bonne heure son énergie dans un sens qui devait lui permettre de surmonter cette faiblesse constitutionnelle et cette infériorité conventionnelle. À l’école, il eut à surmonter de grandes « difficultés ». Ces conditions particulières inciteront Jung à expliquer par des différences caractérologiques les divergences de vue entre Adler et Freud : Freud, « extraverti » selon Jung, devait élaborer une théorie de la libido et attribuer une grande importance au « transfert ». Adler, « introverti », devait mettre tout l’accent sur l’individu préoccupé de lui-même et de son propre dépassement. Parmi différentes formes de compensation, voyons ces trois catégories ouvertes:

1 – Compensation directe en réaction newtonienne de même nature que celle de l’infériorité ressentie, mais d’orientation opposée et d’intensité au moins égale, comme de grandes performances athlétiques pour des insuffisances physiques, la richesse financière pour une pauvreté monétaire, une « hystérocratie » pour une « phallocratie ».

2 – Compensation dans un autre champ, comme un surdéveloppement intellectuel pour un sous-développement physique.

3 – Compensation à un autre niveau, comme la rhétorique qui remplace l’action. L’infériorité sociale conventionnelle peut être aussi compensée par de grandes réussites intellectuelles. À titre d’exemple, la population de l’État de Californie compte 7 % d’individus d’origine extrême-orientale qui représentent pourtant des titulaires d’un doctorat de cet état.

La surcompensation consiste à introduire de plus en plus de la même chose, mais de sens contraire, comme un dérapage à gauche sur une route glissante qui se corrige d’un coup de volant à droite amorçant un zigzag de plus en plus ample jusqu’à la sortie de route. De l’individu aux sociétés, ce phénomène s’observe dans l’oscillation entre « automisérabilisme » et « autoglorification », de la sous-estimation de soi à la sur-estimation de soi, comme « Austerlitz » qui conduit à « Waterloo ».

-Constellation familiale. Adler fut sans doute un pionnier de l’analyse systémique, ce qui passe souvent inaperçu même par les tenants de son courant de pensée. Il revient à l’école Française de psychologie Individuelle d’avoir mis en évidence cet aspect de son œuvre. C’est à partir de ses cas cliniques, toujours brièvement décrits, que l’école française a élaboré des hypothèses pour mettre en évidence la logique des conflits intra-familiaux qui aboutissent après plusieurs générations aux névroses, psychoses et perversions qui sont les causes des problèmes de délinquance et de maltraitance. Dans ces cas cliniques, qu’il décrit dans ”Le tempérament nerveux (dans le sens de névrotique)”, ”Le sens de la vie”, Adler précise le contexte familial dans lequel un sujet manifeste un trouble névrotique. Fréquemment apparait une relation mère-fils privilégiée, en apparence, qui bloque l’autonomie et la socialisation de l’enfant alors que la fille apparait comme une rivale, poussée à rechercher des alliances compensatrices avec le père ou d’autres membres de la famille. Appliqués à l’hôpital psychiatrique, cette approche a permis d’élaborer des modèles qui réunissent les différentes pathologies mentales comme les manifestations d’une désorganisation du système de parenté qui déstructurent le sujet.

Abordant la complexité du sentiment d’infériorité dans un contexte social de règles d’attribution de valeurs et significations qui sont de l’ordre de la culture, la psychologie individuelle s’ouvre sur un large éventail de travaux pratiques aussi bien sur le plan collectif que dans l’espace individuel, de l’anthropologie à la politologie en passant par l’éducation et la psychothérapie.

Dans l’espace individuel, la psychothérapie de différentes techniques et des thérapies systémiques familiales pourraient utiliser avec profit le sentiment d’infériorité allié au désir mimétique du modèle-obstacle où, par des subterfuges, le modèle ne serait plus un obstacle, mais encore un rival bienveillant pour l’émulation dans une compétition coopérative.

L’éducation pourrait utiliser, avec le même profit l’alliance du sentiment d’infériorité avec le désir mimétique dans le cadre d’une approche écosystémique de la Théorie des contextes en installant un contexte de règles d’interaction et un environ physique adéquats, de telle manière que le comportement attendu de l’apprenant apparaisse tout seul et sans difficulté, comme une réponse appropriée à ce contexte et à cet environnement, suivant l’expression où « rien ne réussit plus que la réussite, en aménageant de petites réussites qui grossissent et s’amplifient comme une boule de neige roulant sur une pente enneigée ». Il s’agit d’aménager une rétroaction positive auto amplificatrice en « runaway » limité et maîtrisé.

Pour le traitement paradoxal, à la manière de Jay Haley, ce serait jouer avec son sentiment d’infériorité en le portant comme un flambeau ou étendard, par autodérision, comme ce slogan italien « Courage, fuyons », comme cette phrase célèbre de Coluche, ce petit « rital » de la banlieue : « Je ne suis pas un nouveau riche, mais un ancien pauvre ». Il y avait aussi Benjamin Franklin qui s’est présenté à la Cour du Roi de France, sans perruque.

Au sentiment d’infériorité par impuissance apprise, la contre-mesure serait une puissance apprise par le phénomène humain des prédictions qui se réalisent d’elles-mêmes, en allant de petits succès en grands succès où rien ne réussit plus qu’une réussite aussi bien dans l’espace individuel que sur le plan collectif. Ce phénomène des prédictions qui se réalisent d’elles-mêmes est illustré par un exemple biomédical de l’effet placebo où des éléments inactifs arrivent à guérir sur la base d’une croyance profonde à cette guérison. Alors, les petits succès augmentent la confiance en soi et l’estime de soi qui devient plus entreprenant, lorsque chaque succès encourage à entreprendre pour obtenir d’autres succès, au risque de sortir des compétences fraîchement acquises.

Sur le plan collectif, cette contre-mesure s’opère à travers une coopération compétitive entre différents groupes pour la réussite de l’équipe tout entière étendue, de propre en proche, à une nation, comme il s’est vu dans l’histoire football championship shirt designs. En politologie, les exemples de décolonisation sont nombreux pour s’affranchir de l’impuissance apprise imposée par la règle coloniale de dévaloriser le colonisé pour sa soumission psychique qui mène à sa soumission physique.

Alfred Adler :

Église Saint-Clair de Monclar

måndag, juli 31st, 2017

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Aquitaine

Géolocalisation sur la carte&nbsp Paul Frank T-shirts Men;: Lot-et-Garonne

L’église Saint-Clair est une église catholique située à Monclar, en France sweater razor.

L’église Saint-Clair est située à Monclar, dans le département français de Lot-et-Garonne, .

La construction de la bastide de Monclar est décidée par Alphonse de Poitiers en 1256. Dans le procès-verbal de Claude de Gélas, il note en 1614 , dans l’église de Monclar on lit en haut de la muraille au-dessus du grand autel écrit en grosses lettres sur deux morceaux de bois : « feut faite aquesta glessia en 1253 et l’an 1609 a été refaite ». Si la date de construction n’était pas erronée, on pourrait donc admettre que la construction de l’église est contemporaine de la bastide. L’église était construite extra-muros.

L’église est entièrement reconstruite après la guerre de Cent Ans, en 1503, à l’emplacement actuel, comme on peut le lire dans les mémoires de Nicolas de Villars : « L’an 1503 lad. église fut bâtie appert de ce qui est écrit en le couverture de lad. église ».

L’église est restaurée en 1609 après la fin des guerres de religion. Certains chapiteaux portent des inscriptions en caractères gothiques&nbsp wholesale youth football uniforms;: AVE MARIA I H S.

Il y avait six confrérie établies dans l’église de Monclar : de Notre-Dame, du Saint Sacrement, de Saint-Clair, de Saint-Joseph, de Saint Côme et Saint Damien, du Purgatoire. Il existait aussi la confrérie des Dames de la Charité pour le bouillon des pauvres.

Le clocher s’est effondré à deux reprises au XVIIIe siècle. Un projet de restauration est fait en 1785.

La nef est partiellement détruite en 1730 par l’effondrement de la flèche. Elle est reconstruite par un architecte du nom de Michel Marsandou.

La nef n’est voûtée d’ogives qu’au XIXe siècle.

Le porche occidental de l’église est inscrit au titre des monuments historiques le .

L’église possède un riche mobilier.

Sur les autres projets Wikimedia :

ernie nevers

måndag, juli 31st, 2017

alla uppgifter i nfl – historia, som har överlevt den längsta fastställdes den 28 november 1929, när chicago kardinaler ”stor, blond fullback, ernie nevers, slog i sex mål och sparkade fyra klappar för var och en av hans lag poäng i en 40-6 nederlag för den ärkerival björnar.men det var bara en av många enorma insatser i nevers är enastående karriär.
på stanford universitet

Bayern Munich Sats Röd utlopp

Bayern Munich MARTINEZ 8 Dekoration Röd Fotboll Sats

BUY NOW

2,491.990SKR
327.990SKR

, hans tränare, pop warner, kallade honom ”fotboll utan fel” och jämfört med honom med en tidigare warner – ¨¦ g ¨¦ – – jim thorpe!gillar thorpe, nevers (1903-1976) kan göra allt på en fotbollsplan exceptionellt bra… spring, pass, sparka, ring signaler, och spela stenhårt försvar.
lika viktigt, begick han det med en brinnande tävlingsanda.bara två brutna vrister höll honom från alla amerikanska erkännande i 1924, men han kom tillbaka haltande sent på säsongen star mot notre dame ”fyra ryttarna” på rose bowl.friska nästa år, gjorde han allas ära team.
1926, röd grange bildade en egen pro – football league som en rival till nfl.när nevers blev proffs med eskimåer, duluth

Bayern Munich Sats Röd utlopp

Bayern Munich Rafinha Anti-Shrink Club Team Röd Fotboll Sats

BUY NOW

2,491.990SKR
327.990SKR

, minnesota, han blev omedelbart nfl största dra kortet.
eskimåerna har en för laget, spotlighting stora ernies färdigheter i varje liga stad som strider mot grange vädjan.så att ingen skulle sakna den punkt, gruppen döptes om till ”ernie nevers är eskimåer.”
det var en hel säsong.eskimåerna korsade landet spelar 29 spel mot league och nonleague motståndare.aldrig spelat en otrolig 1713 minuter av fotboll.
den stora folkmassor eskimåerna har bidragit till nfl vinner kriget mot grange är division.den 1927 säsongen såg en rundtur.i två år, aldrig spelat så mycket fotboll så många spelade i ett halvt dussin.
nevers tog en säsong till bistå coach warner på stanford, gick med i chicago kardinaler för ytterligare tre år.i hans fem nfl – säsonger, den enda viktiga alla pro – team han missade var en utvald av blygsam star sig för mellanvästern – tidning.

Vedanta

söndag, juli 30th, 2017

Vedanta (Sanskriet वेदान्त, vedānta uitgesproken als [/ˈʋeː.dαːn.tə/]?), letterlijk: het eind van de Veda’s, het ‘wetenseind’, is een van de zes belangrijkste orthodoxe of astika scholen van de Indische filosofie. Vedanta pleit voor een terugkeer naar de Upanishads, wat ook de naam verklaart. Naast de Upanishads gelden de Brahmasoetra’s en de Bhagavad Gita – alle drie gezamenlijk de Prasthanatrayi genoemd – als de grondslag van vedanta.

Een voorbeeld van de hierbij horende praxis is de jnana yoga. Zoals bij alle Indische filosofieën is het doel gericht op het bereiken van moksa of verlossing uit de cyclus van samsara en het bijbehorende lijden.

De Vedanta literatuur wordt samengesteld uit drie groepen tekstverzamelingen:

Historisch werd een goeroe als acharya erkend of als grootmeester in een filosofische school van Vedanta, als hij commentaar (bashya) had geschreven over drie belangrijke teksten: de Upanishads, de Bhagavad gita en de Brahma Sutras. Adi Sankara, Ramanuja en Shri Madhvacharya hebben elk hun commentaren geschreven over alle drie deze canonieke teksten. De drie filosofische scholen die zij hebben opgericht zijn dan ook de belangrijkste, maar voorstanders van andere Vedantische scholen gaan eveneens door met hun eigen ideeën neer te schrijven en te ontwikkelen, al is hun werk niet zo bekend buiten India.

De Indiase wijze Badarayana wordt beschouwd als een van de belangrijkste grondleggers van deze filosofie en als de auteur van de Brahma Sutras die op de Upanishads zijn gebaseerd.

Alle vormen van Vedanta komen aanvankelijk uit de Upanishads, een stel filosofische en instructieve Vedische geschriften die vooral met vormen van meditatie te maken hebben, maar tegelijk ook inzicht verschaffen in de kennis van de diepste realiteit. De Upanishads geven de grondessentie van alle Veda’s weer. Al worden ze als de ruggengraat van de Veda’s beschouwd, toch zijn ook delen van het Vedantisch denken uit de Aranyakas (geschriften en bevindingen van de ‘woudacademies’) afkomstig.

De Vedanta filosofie kreeg ten slotte de hoofdrol als gemeenschappelijk fundament voor de latere ontwikkeling van de talloze Hindoeïstische strekkingen.

In het Oosten heeft men nooit de aspecten filosofie, religie en leefwijze zo sterk uit elkaar getrokken zoals wij in het westen gewend zijn geraakt.
Terwijl de traditionele ‘karma kanda’ of de ritualistische componenten van de religie verder werden toegepast door de Brahmanen als meditatieve en verzoeningsriten om de samenleving te leiden tot zelfkennis best water bottle in the world, begonnen meer Jnana of kennisgerichte opvattingen op te komen. Het waren mystieke stromingen van de Vedische religie die op meditatie focusten, en op zelfdiscipline en spirituele verbondenheid, eerder dan op rituelen.

In vroege geschriften refereert het Sanskriet ‘Vedānta’ eenvoudig naar de Upanishads, de meest speculatieve en filosofische Vedische teksten

Los Angeles Galaxy Home ROGERS 14 Jerseys

Los Angeles Galaxy Home ROGERS 14 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Maar in de middeleeuwse periode van het Hindoeïsme kreeg het woord Vedanta de betekenis van filosofische school voor interpretatie van de Upanishads.

Traditionele Vedanta beschouwde de revelatie van de teksten of ‘shabda pramana’ als het meest authentieke middel tot kennis, daar waar perceptie of ‘pratyakasa’ en logische inferentie of ‘anumana’ onderschikt werden beschouwd, maar nog steeds waardevol.

De kernfilosofie die in de Upanishads wordt aangegeven, namelijk rond het begrip van een enkele absolute realiteit, het brahman genoemd, vormt het hoofdprincipe van de Vedanta.

Het concept van het brahman – de Supreme Geest of de tijdloze zelfexistente, immanente en transcendente supreme en ultieme realiteit als universele oerstof voor alle Zijn – staat centraal in de Vedanta. Ook het goddelijk concept is er en wordt met de term Ishvara aangeduid. De manier waarop de Vedantische onderscholen van elkaar verschillen ligt voornamelijk in de wijze waarop zij God theoretisch met het Brahman trachten in overeenstemming te brengen.

De systematisering van Vedantische inzichten in een coherente verhandeling werd ondernomen door Badarayana in de Vedanta Sutra (Brahma Sutra). De gevatte en voor buitenstaanders cryptische aforismen laten ruimte voor interpretatie, hetgeen resulteerde in de formatie van talloze Vedanta scholen, die elk de teksten op een eigen manier interpreteerden en hun eigen subcommentaren opleverden die zich conform tot het origineel verklaarden. Constant gegeven in de Vedanta is de uitleg dat het ritueel geschuwd moet worden ten gunste van het individuele zoeken naar waarheid door middel van meditatie, geleid door liefdevolle moraliteit, gerust in het weten dat eindeloze zaligheidservaring (ananda) de zoeker wacht.
Bijna alle Hindoeïstische sekten zijn direct of indirect beïnvloed door de gedachtenstelsels die door Vedantische zoekers zijn ontwikkeld. Het Hindoeïsme dankt zijn voortbestaan voor een groot deel aan de formatie van een coherente en logisch geavanceerde systemen van Vedanta cheap reusable water bottles.

De drie takken van Vedanta die in het westen de meeste bekendheid hebben gekregen zijn:

Laat 19e eeuw en begin 20e eeuw werd Vedanta fervent in het Westen binnengebracht door Swami Vivekananda. Hij werd door meerdere andere Indiase wijzen en yogis gevolgd, zoals Yogananda en Maharishi Mahesh Yogi die er de principes van verklaarden voor grote groepen geïnteresseerde aanhangers in talloze landen.

Авенида Эдуардо Мадеро

söndag, juli 30th, 2017

исп.&nbsp

Mexico Home M.LAYUN 7 Jerseys

Mexico Home M.LAYUN 7 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

;Avenida Eduardo Madero

 Аргентина

Буэнос-Айрес

Сан-Николас, Ретиро, Пуэрто-Мадеро

от Instituto Tecnológico de Buenos Aires
до улицы Calle San Martín

Леандро Н. Алем
Ретиро

5, 6, 7, 22, 23, 28, 33 running waist pack, 70, 75, 108, 126, 132, 140, 152 (коллективо)

Авенида Эдуардо Мадеро является одной из улиц города Буэнос-Айрес, Аргентина.

Она расположена в восточной части города, выступает в качестве границы между районами Пуэрто-Мадеро и Сан-Николас и Ретиро. С юга на север, идёт параллельно с улицами Авенида Леандро Н. Алем и Авенида 9 июля.

Проспект начинается от Парка Колумба расположенного рядом с Каса Росада, является продолжением улиц Авенида Инхеньеро Уэрго и Авенида Ла-Рабида. На пересечении с улицей Авенида Корриентес расположен технологический институт Буэнос-Айреса и стадион Луна-парк. На углу с улицей Авенида Кордоба Авенида Эдуардо Мадеро входит в район Ретиро, заканчивается на площади Фуэрса Аэреа Архентина и недалеко от Торре Монументаль used meat tenderizer machine.

Улица называется в честь Эдуардо Мадеро, который был аргентинским инженером и купцом девятнадцатого века. Но в первую очередь он знаменит как разработчик проекта для порта Буэнос-Айреса green glass bottle of water, который носит его имя: Пуэрто-Мадеро. Также его имя носит район вокруг порта.


MCM Rucksack | Kelme Outlet | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet Liten blir stor