Köpinformation

Tack för åtkomst vår hemsida, respekterar vår hemsida din integritet och skyddar din personliga information. Vi aldrig ut, eller ge bort ditt namn, e-post eller adress till någon.

Vi använder kommersiellt rimliga säkerhetsåtgärder metoder för att säkerställa att din personliga information är konfidentiell och säker, och att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olaglig eller oavsiktlig förstörelse, oavsiktlig förlust, otillåten spridning eller åtkomst eller annan form av olaglig behandling genomförs.

Registreringsinformation
Vår sajt innehåller områden där du kan skicka information till oss (som vår registreringstjänst), och vi har också funktioner (såsom cookies och prestanda spårning teknik) som automatiskt samlar in information från besökare på vår sajt. Under registreringen måste du ge oss ett medlemsnamn och lösenord strikt konfidentiellt.

Hur vi skyddar din personliga information

Vi lagrar dina personuppgifter på en säker server och använda förfaranden för att skydda den personliga information som vi samlar in från obehörig åtkomst, förstörelse, användning, ändring eller avslöjande. Även om vi kommer att ta (och kräver att våra tredjepartsleverantörer att ta) kommersiellt rimliga säkerhetsåtgärder angående din personliga information som samlas in och lagras på Webbplatsen, på grund av den öppna karaktären hos Internet, kan vi inte garantera att någon av dina personuppgifter som lagras i våra servrar, eller överföras till eller från en användare, kommer att vara fri från obehörig åtkomst, och vi frånsäger sig allt ansvar för stöld eller förlust av, otillåten skador tillgång till eller avlyssning av ett datum eller kommunikation. Genom att använda webbplatsen godkänner du att du förstår och accepterar att ta dessa risker.

Meddelanden
Vi kan skicka meddelanden till dig med avseende på din användning av webbplatsen genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som anges i ditt kontoinformation, genom att skicka ett brev via mail till kontaktadressen i din Kontoinformation eller genom att publicera ett meddelande om webbplatsen när du åt ditt konto. Du accepterar att vi kan underrätta dig via sådana medel. Om inget annat. Om inte annat anges i meddelandena kommer meddelandena att träda i kraft omedelbart.

Allmän Kontaktinformation
För frågor om våra produkter av denna webbplats, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tillbaka